Gelieve ALTIJD eerst telefonisch contact op te nemen via 1733 voor u langskomt naar de wachtpost.
NIEUW ADRES: RIJSELSTRAAT 78 IN MENEN

                  

                                                                                                  Aandacht

INDIEN U KLACHTEN HEBT VAN DE LUCHTWEGEN (hoesten, niezen, keelpijn), GRIEPERIG BENT EN/OF KOORTS HEBT

 

BEL STEEDS NAAR HET NUMMER: 1733   

 

Het is momenteel heel druk tijdens het weekend. Wij vragen dan ook aan alle inwoners om het nodige geduld aan de dag te leggen bij telefonische contactname of op een later tijdstip terug te bellen. Voor levensbedreigende zaken dient u contact op te nemen met 112.

Om al onze patiënten goed te kunnen verder helpen worden covid-testen enkel afgenomen bij patiënten met ziekteverschijnselen. Testing wegens hoogrisicocontact of terugkeer uit het buitenland kan niet op de wachtpost, maar dient te gebeuren op een triagepost.
Een afspraak daarvoor kan op www.mijngezondheid.be met behulp van de code (via contactracing). Zonder code kan u geen test krijgen in triagepost.

Tenslotte willen we ook duidelijk stellen dat de Wachtpost er enkel is voor ZIEKE burgers. Hou de telefoonlijnen voor diegene die dringende geneeskundige hulpverlening nodig hebben.        

 

Wat is de huisartsenwachtpost?

Het is een samenwerkingsverband met alle huisartsen van de gemeenten Menen, Wervik en Wevelgem die tijdens het weekend en op feestdagen wacht doen vanuit 1 vaste locatie:  Rijselstraat 78 , 8930 Menen

Waarvoor dient de wachtpost?

Voor alle dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot uw huisarts terug bereikbaar is.
-De wachtpost is gemakkelijk bereikbaar.
-Het gebouw zelf met zijn secretariaat, goed uitgeruste dokterskabinetten maakt het mogelijk dat de patiënt niet alleen sneller maar ook professioneler geholpen wordt.
Indien nodig kan de arts u verwijzen naar de spoeddienst van de ziekenhuizen.
Vooral met  AZ Delta is er een goede samenwerking.

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor ernstige zorgbehoevende patiënten die zich niet kunnen verplaatsen. Huisbezoeken worden tot een minimum beperkt

Na het onderzoek krijgt je huisarts van ons een electronisch verslag. Zo blijft je globaal medisch dossier volledig en is je arts op de hoogte wanneer je langs gaat voor de verdere opvolging van je klachten.

Openingsuren wachtpost?

Tijdens het weekend: van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u
Op feestdagen: vanaf 19u de avond voor de feestdag tot 8u de dag erna.

Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor die zieken die zich niet kunnen verplaatsen. U heeft er alle belang bij, indien mogelijk, zelf naar de huisartsenwachtpost te komen.
Bij  levensbedreigende problemen: bel 112 .

Op deze website kunt u via het contactformulier opmerkingen doorsturen.


Er kunnen geen huisbezoeken of medische advies aangevraagd worden via het contactformulier.
Voor huisbezoeken of een medisch advies BEL 1733